Η δυναμική αναπτυξιακή πορεία της Rossis στηρίζεται στο υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, στη σύγχρονη οργανωτική δομή της και στις ευέλικτες επιχειρησιακές μονάδες της.
Η στρατηγική μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σε τεχνολογικούς τομείς και τη διείσδυση σε καινοτόμα πεδία δραστηριότητας.
Σήμερα, οι εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με την τεχνολογία έχουν την ευκαιρία να ηγηθούν στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την πρόοδο της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.
Η τεχνολογία ξεκινά από τον άνθρωπο και καταλήγει σ’ αυτόν.

Δεν αποτελεί έννοια αποδεσμευμένη από την καθημερινότητα μας αλλά αντίθετα, στην εξέλιξη του χρόνου, την καθορίζει όλο και περισσότερο.
Οι άνθρωποι μας αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του μέλλοντος με αποφασιστικότητα, συνέπεια και σταθερό βηματισμό ανάπτυξης.

Λάμπρος Ρώσσης