Έργα διαχείρησης απορριμάτων

Σημαντικό στρατηγικό στόχο της Rossis αποτελεί η δραστηριοποίησή της σε περιβαλλοντικά έργα, έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων έντονο είναι το ενδιαφέρον για την ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (waste to energy) και συγκεκριμένα η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση μονάδων θερμικής επεξεργασίας οικιακών απορριμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας.