Η Rossis είναι απο τις πρώτες εταιριες που δραστηριοποιήθηκαν στην εγκατάσταση, σχεδιασμό , εμπορία και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων , με τεράστια εμπερία στον χώρο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς επίσης και στο νομοθετικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα.

Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας, οι οποίες ξεκινούν με την βελτιστοποίηση των αρχικών επενδυτικών επιλογών του ενδιαφερόμενου και καταλήγουν στην κατασκευή συστημάτων τα οποία συνδύαζουν την μεγάλη απόδοση, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τις προϋποθέσεις για την μέγιστη μακροζωϊα του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Επίσης η εταιρία εφαρμόζει λογισμικό με στόχο την τηλεμετρική παρακολούθηση της απόδοσης των φωτοβολταικων συστημάτων 24/7/365.

 

H Rossis παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

• Διαχείριση και απόκτηση Αδειών.

• Σχεδιασμό και Μελέτη Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γήπεδα και κτίρια με το «κλειδί στο χέρι».

• Επιλογή και Προμήθεια υλικών και συστημάτων.

• Κατασκευή και Εγκατάσταση υλικών και συστημάτων

• Διαχείριση Έργου.

• Εκπαίδευση προσωπικού.

• Υποστήριξη Συστημάτων (Συντήρηση, Τεχνική βοήθεια, Αναβάθμιση).