Έργα τηλεπικοινωνιών

Με την υψηλή εξειδίκευση, την συνέπειά της ,την αποτελεσματική οργάνωση και τις σύγχρονες μεθόδους εκτέλεσης έργων, η εταιρεία έφερε εις πέρας πλήθος σύνθετων έργων και σήμερα αντιμετωπίζει δυναμικά και υπεύθυνα έργα με αντικείμενο τα:
•δίκτυα οπτικών ινών
•δίκτυα πρόσβασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα
•δίκτυα δομημένης καλωδίωσης
•δικτυα χαλκού
•ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυου.

Δίνουμει ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες της σε συνδυασμό πάντα με την αξιοπιστία και την γρήγορη εκτέλεση. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές οδήγησαν την εταιρία μας στην κορυφή των εταιριών στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.
Η Εταιρία μας έχει δραστηριοποιηθεί και στο εξωτερικό για την ανάληψη και εκτέλεση έργων τηλεπικοινωνιακών και ραδιοτηλεοπτικών εφαρμογών.

...πίστη και αφοσίωση στο όραμά μας...

Προσφέροντας υπηρεσίες:

Σχεδίασης μελέτης και αδειοδότησης.
Διαχείρισης έργου και πρόσκτηση χώρων για τηλεπικοινωνιακούς κόμβους παρόχων.

Εκσκαφές και τοποθέτηση  σωληνώσεων μικροσωληνώσεων.
Καλωδιώσεις μικροκαλωδιώσεις.
Καλωδιακές συνδέσεις και τερματισμούς.
Ενεργοποίηση και παράδοση δικτύων.
Τεκμηρίωση αποτύπωση έργων
Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.