Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η μακροχρόνια παρουσια της εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ,οι συνεργασίες της με μεγάλους πελάτες , τηλεπικοινωνιακούς παρόχους , η αντιμετώπιση προβλημάτων και η εύρεση αποτελεσμτικων λύσεων , έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσιας.

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό η υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και το σύγχρονο λογισμικό διαχείρησης συμβολαίων συντήρησης , διαχείρησης βλαβών και έργου της δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνει τον πελάτη για την καλύτερη μορφή συμβολαίου υντήρησης και τη διατήρηση ανταλλακτικών και των διαδικασιών ενημέρωσης και επέμβασης προς άρση βλαβών. Με βάση όλων αυτών η εταιρία σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη μελέτη σχεδίαση και υλοποιηση τηλεπικοινωνιακών έργων , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες , τις δυσκολίες κάθε έργου και τις απιτήσεις του πελάτη.