LEADERS IN QUALITY CONSTRUCTION AND INFRASTRUCTURE

SERVICES

Υλοποίηση ολοκληρωμένων Τηλεπικοινωνιακών Έργων.

Ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος των τηλεπικοινωνιών αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας της Rossis.
Η εταιρεία εξειδικεύεται σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δίκτυα οπτικών ινών, συστήματα πρόσβασης και μεταγωγής, δίκτυα δομημένης καλωδίωσης, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηματοδότησης σιδηροδρομικού δικτύου, ασυρματικά δίκτυα μικρής και μεγάλης χωρητικότητας, ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυα και δορυφορικά συστήματα (VSAT).
Το τμήμα στελεχώνεται με έμπειρο προσωπικό, μηχανικούς και consultants, ενώ χρησιμοποιεί παράλληλα τις διεθνείς συνεργασίες της εταιρείας και την διεθνή πρακτική, για την παροχή πολύπλοκων λύσεων.
Όσον αφορά τον τομέα του σχεδιασμού και της κοστολόγησης, συντάσσει σε συνεργασία με τον πελάτη τις αντίστοιχες μελέτες εφαρμογής, οι οποίες πιστοποιούνται από τους κατασκευαστές και τους παρόχους για την ακρίβειά τους, ώστε να παρέχεται στον πελάτη η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση.
Η Rossis έχει αναλάβει αυτοδύναμα τη μελέτη , σχεδιασμό , και υλοποίηση χερσαίων , υποβρυχίων και εναέριων οπτικών δικτύων τόσο για ιδωτικούς παρόχους όσο και για δημόσιους.

Είναι η πρώτη εταιρεία που αναλαμβάνει τη μελέτη , σχεδιασμό και υλοποίηση υποβρύχιου δικτύου οπτικών ινών στον Αμβρακικό κόλπο.
Σε όλα τα έργα χερσαία δίκτυα οτικών ινών η εταιρία χρησιμοποιεί τις νεότερες και αποδοτικότερες τεχνικές όπως η μέθοδος εμφύσησης (blown fiber) και mini trenching με τον πλέον σύγχρονο δικό της εξοπλισμό.

Εμπορία τηλεπικοινωνιακού υλικού

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και την εξασφάλιση για γρήγορη ,
ασφαλή , οικολογική και πιο οικονομική λύση , η εταιρία συνεργάζετε με τους 
μεγαλύτερους οίκους κατασκευής τηλεπικοινωνιακού , ηλεκτρονικού και
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Έχοντας εξασφαλίσει σταθερές συνεργασίες και τεχνογνωσία με σεβασμό στο περιβάλον
και την οικολογία η Rossis είναι σε θέση να σχεδιάσει την βέλτιστη λύση προσαρμοσμένη
στις απαιτούμενες συνθήκες.
Με μία ευρεία γκάμα προιόντων η Rossis προσφέρει στους πελάτες της όλους τους
τύπους υλικών που χρησιμοποιουβται για την κατασκευή και των πιο σύγχρονων και
υψηλών απαιτήσεων τηλεπικοινωνιακών έργων καθώς επίσης και τα απαραίτητα όργανα
δοκιμών , μετρήσεων , συγκολήσεων , πιστοποιησης , λογισμικού διαχείρησης
καλωδιακών συστημάτων και σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και επίβλεψης δικτύων
οπτικών ινών.

Πληροφορική και ανάπτυξη λογισμικού.

Η Rossis σε συνεργασία με την ΕΛΛΑΚ συμβάλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης , του δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελάδα.Η εταιρία φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο λογισμικό και τα οφέλη χρήση του. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν είναι τα πιο πολλά ελληνικά ΑΕΙ , ΤΕΙ και ερυνητικά κέντρα , ενώ για την υλοποίηση των δράσεων μας έχουμε βασιστεί τόσο στο ανθρωπινο δυναμικό μας όσο και στην ενεργή συμμετοχή της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών (developers).

Έργα διαχείρησης απορριμάτων

Σημαντικό στρατηγικό στόχο της Rossis αποτελεί η δραστηριοποίησή της σε περιβαλλοντικά έργα, έργα διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων έντονο είναι το ενδιαφέρον για την ενεργειακή αξιοποίηση στερεών αποβλήτων (waste to energy) και συγκεκριμένα η κατασκευή, διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση μονάδων θερμικής επεξεργασίας οικιακών απορριμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας.

Έργα κτηριακά & Έργα υποδομών

Η Rossis έχει υλοποιήσει σημαντικά έργα μικρής , μεσαίας άλλα και μεγάλης κλίμακας, όπως ανέγερση:

• Κατοικιών

• Κτηριακών συγκροτημάτων

• Νοσοκομείων

• Αθλητικών εγκαταστάσεων

• Αεροδρομίων

• Δικτύων καταστημάτων

• Βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Data Center   

Το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρησιακής πληροφορίας φυλάσσεται πλέον σε υπολογιστικά συστήματα. Η άξια των δεδομένων και πληροφοριών που παράγονται καθημερινά στην επιχείρηση σας αποτελούν το βασικό «κεφάλαιο κίνησης» της. Οι υποδομές ενός communication room, computer room ή data center που θα στεγάσει το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της επιχείρησης σας, πρέπει να εξασφαλίζουν:

• Ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, στατικού ηλεκτρισμού

• Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος,

• Σύστημα πυροπροστασίας για πυρανίχνευση και πυρόσβεση υψηλών προδιαγραφών,

• Σύστημα έλεγχου φυσικής πρόσβασης στο χώρο μόνο για εξουσιοδοτημένα άτομα Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των μηχανικών της Rossis , η επιχείρηση σας μπορεί να διασφαλίσει την λειτουργικότητα της φτιάχνοντας την κατάλληλη υποδομή, σε χώρο που να πληρεί ιδανικές συνθήκες λειτουργίας.

Ενεργειακά έργα.

Η Rossis είναι απο τις πρώτες εταιριες που δραστηριοποιήθηκαν στην εγκατάσταση, σχεδιασμό , εμπορία και τεχνική υποστήριξη διασυνδεδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων , με τεράστια εμπερία στον χώρο της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθώς επίσης και στο νομοθετικό πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας, οι οποίες ξεκινούν με την βελτιστοποίηση των αρχικών επενδυτικών επιλογών του ενδιαφερόμενου και καταλήγουν στην κατασκευή συστημάτων τα οποία συνδύαζουν την μεγάλη απόδοση, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και τις προϋποθέσεις για την μέγιστη μακροζωϊα του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επίσης η εταιρία εφαρμόζει λογισμικό με στόχο την τηλεμετρική παρακολούθηση της απόδοσης των φωτοβολταικων συστημάτων 24/7/365. H Rossis παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

• Διαχείριση και απόκτηση Αδειών.

• Σχεδιασμό και Μελέτη Φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε γήπεδα και κτίρια με το «κλειδί στο χέρι».

• Επιλογή και Προμήθεια υλικών και συστημάτων.

• Κατασκευή και Εγκατάσταση υλικών και συστημάτων

• Διαχείριση Έργου.

• Εκπαίδευση προσωπικού.

Τεχνική υποστήριξη

Η εταιρία διαθέτει μηχανικούς και τεχνικούς με άριστη εξειδίκευση στην εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρμογών παρέχοντας ισχυρές εγγυήσεις στους πελάτες της για την απρόσκοπτη λειτουργεία των τηλεπικοινωνιακών έργων που υλοποιεί. Η Rossis περέχει τεχνική υποστήριξη 24/7/365 σε ολόκληρη την Ελλάδα με υπηρεσίες πρώτου και δευτέρου επιπέδου βάσει συμβλαίων ενώ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που μπορεί να καλύψει βλάβες εκτάκτου ανάγκης με αποστολή προσωπικού και εξοπλισμού με αεροπλάνο ή ελικοπτερο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Consulting services

Η μακροχρόνια παρουσια της εταιρίας στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ,οι συνεργασίες της με μεγάλους πελάτες , τηλεπικοινωνιακούς παρόχους , η αντιμετώπιση προβλημάτων και η εύρεση αποτελεσμτικων λύσεων , έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικής εμπειρίας και τεχνογνωσιας. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό η υλικοτεχνική της υποδομή καθώς και το σύγχρονο λογισμικό διαχείρησης συμβολαίων συντήρησης , διαχείρησης βλαβών και έργου της δίνει τη δυνατότητα να ενημερώνει τον πελάτη για την καλύτερη μορφή συμβολαίου υντήρησης και τη διατήρηση ανταλλακτικών και των διαδικασιών ενημέρωσης και επέμβασης προς άρση βλαβών. Με βάση όλων αυτών η εταιρία σήμερα είναι σε θέση να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στη μελέτη σχεδίαση και υλοποιηση τηλεπικοινωνιακών έργων , λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες , τις δυσκολίες κάθε έργου και τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

η Εταιρεία

Η Rossis είναι μια Ελληνική Εταιρεία Υψηλής Τεχνολογίας ειδικευόμενη στις Τηλεπικοινωνίες, η οποία στοχεύει να καλύψει τις ανάγκες ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες λύσεις με το «κλειδί στο χέρι».

Στόχος της είναι να προσφέρει στους πελάτες της, υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας, ώστε μέσω αυτών να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησής τους.

Με ισχυρή και ανταγωνιστική παρουσία διεύρυνε τη δράση της με επιτυχία και συνεχή ανάπτυξη στον χώρο των μελετών ,των κατασκευών ,του εμπορίου και της πληροφορικής , δημιουργώντας συνεργασίες στρατηγικής σημασίας στο χώρο δράσης της.

 
 

CLIENTS

CONTACT

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: +30 2106644940 or fill out the following form

Head Office

Head office

Dimitras 19, 10442 ,Athens ,Greece

info@rossis.gr

Tel: 2106644940

Fax: 2106644940

Employment

To apply for a job with Rossis telecom, please send a cover letter together with your C.V. to: hr@rossis.gr

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon
Get a quote: +30 2106644940